Be Moved

“Right here where you and I stand, we shall behold a true and radiant world.
In that world, we shall dance only our divine essence”

~ Ruth St. Denis

Be moved

et fantastisk dansestudie for du og jeg at træde ind i og føle en hjemkomst
et fællesskab der tillader alle vores farver at skinne
en foreningen af bevægelsesformer gennem én krop
en kontinuerlig praksis, der vil guide, holde og støtte dig
en motiverende rejse der tager rod i kroppen

 

Nia

er fusion fitness der skaber bæredygtighed i kroppen. Øst møder vest ved at kombinerer dans, kampsport og yoga. Move to feel, feel to heal.

 

Soul Motion

er bevidst bevægelses praksis. Nærvær optager rummet 360° omkring os.
Set your soul in motion. Include the excluded

 

Yoga Stretch

tager rødder i medicinsk Qigong med fokus på din skeletmuskulatur. Frit flow af qi og hele kroppen sættes i cirkulation. Nervesystem afslappes og din krops visdom bliver vækket.

 

Mastery of Self

er en uddannelse over 6 moduler for lærere og dansere i livet
Self is your new master.

 

Private Sessions

er at møde din krop, hvor den er. Find dit ja ved at sætte din sandhed i bevægelse.
Motivation Through Movement.

 

Earth Vibes

er Nia og Soul Motion bevidsthed i bevægelses med rødder i medicinsk qigong og hvad Camilla kalder det, når hun rejser internationalt og deler hendes passion.

In Be moved we accompany the teacher to receive the teaching.
Everyone is necessary.

We are One – let us come in unity wherever we are.

X