Be Moved

“Right here where you and I stand, we shall behold a true and radiant world.
In that world, we shall dance only our divine essence”

~ Ruth St. Denis

Be moved

et fantastisk dansestudie at træde ind i og føle dig hjemme
et community der tillader alle vores farver at skinne
bevidst bevægelse i form af forskellige praksis
en praksis, der vil guide, holde og støtte dig
en motiverende rejse der starter i kroppen – din krop

 

Nia

er fusion fitness der skaber balance igennem kroppen. Øst møder vest ved at kombinerer dans, kampsport og yoga. Move to feel, feel to heal.

 

Soul Motion

er bevidsthed i bevægelses. Vi lader pausen være hvor vi starter og rummet 360° omkring os vores dansepartner.
Set your soul in motion. Include the excluded

 

Yoga Stretch

tager rødder i medicinsk Qigong med fokus på din skeletmuskulatur. Flow af qi – livskraft – hele kroppen sættes i cirkulation. Nervesystemet afslappes og din krops visdom bliver vækket til live.

 

Mastery of Self

er en uddannelse over 6 moduler for lærere og dansere i livet
Self is your new master.

 

Private Sessions

er at møde din krop, hvor den er. Find dit ja ved at sætte din sandhed i bevægelse.
Motivation Through Movement.

 

Earth Vibes

er hvad Camilla kalder det, når hun underviser Nia og Soul Motion bevidsthed i bevægelses med rødder i medicinsk qigong.

In Be moved we accompany the teacher to receive the teaching.
Everyone is necessary.

We are One – let us come in unity wherever we are.

X